1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(146)'2016
  5. ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ВИЯВЛЕННЯ БЛИЗЬКОНУЛЬОВОГО ВИДИМОГО РУХУ ДОСЛІДЖУВАНОГО ОБ'ЄКТА НА СЕРІЇ CCD-КАДРІВ МЕТОДОМ СТАТИСТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ВИЯВЛЕННЯ БЛИЗЬКОНУЛЬОВОГО ВИДИМОГО РУХУ ДОСЛІДЖУВАНОГО ОБ'ЄКТА НА СЕРІЇ CCD-КАДРІВ МЕТОДОМ СТАТИСТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

С.С. Оришич, С.В. Хламов, В.Є. Саваневич
Анотації на мовах:

У статті проведено дослідження показників якості виявлення близьконульового видимого руху об'єкта на серії CCD-кадрів методом статистичного моделювання. Дане дослідження враховує особливості застосування різних методів виявлення близьконульового видимого руху досліджуваного об'єкта на серії CCD-кадрів.
Ключові слова: серія CCD-кадрів, статистичне моделювання, показники якості виявлення близьконульового видимого руху об'єкта, МНК-оцінка параметрів видимого руху об'єкта, вимірювання положення об'єкта, t- критерій Стьюдента, f-критерій Фішера