1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 4(24)'2010
  5. Методологія інтелектуальної діагностики складних технічних систем

Методологія інтелектуальної діагностики складних технічних систем

В.Є. Афанасьєвська, К.М. Угрюмова, С.І. Шматков
Анотації на мовах:

Розглянута класифікація задач інтелектуальної діагностики технічного стану складних технічних систем. Сформульовані умовно-коректні постановки задач діагностування авіаційних двигунів із множинними відмовами – визначення інтервалів значень симптомів, які відповідають справному технічному стану об’єкта діагностування, оцінки величин розрахункових параметрів функціональних елементів під час експлуатації на основі даних вимірювань симптомів – шляхом зведення цих задач до задач модифікації. Синтез квазірозв’язаньзадач відбувався шляхом регуляризації пошуку екстремуму згладжу вального функціонала із використанням методу А.Н. Тихонова – для забезпечення єдності й стійкості розв’язань відносно малих варіацій даних. Вибір параметра регіляризації здійснювався у відповідності до узагальненого принципу відхилу. Розглянуті приклади реалізації запропонованої методології під час розв’язання задач діагностування сучасного турбореактивного двигуна для пасажирського регіонального літака.
Ключові слова: інтелектуальна діагностика, некоректні задачі, методи регуляризації, діагностичні ознаки, класи дефектів