1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(146)'2016
  5. Напрямки розвитку інтерфейсів взаємодії в автоматизованих системах управління спеціального призначення

Напрямки розвитку інтерфейсів взаємодії в автоматизованих системах управління спеціального призначення

М.А. Павленко, С.В. Смєляков, В.М. Руденко, С.І. Хмелевський
Анотації на мовах:

У статті розглядаються перспективні напрямки розвитку засобів і інтерфейсів взаємодії операторів з автоматизованими системами управління спеціального призначення. Так само проводиться оцінка можливостей щодо підвищення оперативності та надійності роботи операторів при використанні нових засобів взаємодії. Визначено основні перспективні напрямки розробки систем інформаційного забезпечення діяльності операторів, побудовані на основі розглянутих засобів і інтерфейсів взаємодії оператора з автоматизованими системами спеціального управління.
Ключові слова: інтерфейс, оператор, АСУ, інформаційне забезпечення, інформаційну взаємодію, ергономіка