1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(146)'2016
  5. Математичні моделі випадкових та псевдовипадкових кодів

Математичні моделі випадкових та псевдовипадкових кодів

С.Г. Рассомахін. Т.В. Лавровська
Анотації на мовах:

Проведено аналіз причин кризи завадостійкого кодування. Обґрунтовано перспективність використання завадостійких кодів і розроблена їх математична модель. Розглянуті порівняльні імовірнісні характеристики рівномірних і нормальних випадкових кодів. Проведена оцінка властивостей найпростіших рівномірних псевдовипадкових кодів, отриманих методом лінійної конгруентної генерації. Запропоновані рекомендації по вибору параметрів лінійних конгруентних генераторів кодових слів.
Ключові слова: випадкове кодування, псевдовипадкові коди, евклідів простір коду, лінійна конгруентністю генерація, статистичні моделі процесу декодування