1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(146)'2016
  5. Розробка процедури контролю повноти та суперечності знань для відкритої експертної системи реального часу

Розробка процедури контролю повноти та суперечності знань для відкритої експертної системи реального часу

Д.Є. Василенко, Д.М. Обідін, П.Г. Берднік
Анотації на мовах:

Розробка експертних систем різного призначення пов'язана з необхідністю розробки бази знань. Однією з важливих властивостей бази знань є її повнота. Повнота передбачає наявність якомога більшої кількості правил, фактів і правил маніпулювання ними. Для досягнення повноти величезне число правил вноситься в базу знань і є велика ймовірність внесення суперечливих, взаємовиключних правил. Внесення таких правил призводить до некоректності чи відмові у прийнятті рішень. Тому актуальною є задача розробки процедури контролю несуперечності знань у відкритих експертних системах.
Ключові слова: знання, база знань, коректність знань, експертна система