1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(146)'2016
  5. Про теореми числення висловлювань

Про теореми числення висловлювань

В.О. Лещінський
Анотації на мовах:

У роботі розглядаються деякі інтерпретації числення висловлювань – лінгвістична, логічна, алгебраїчна і теоретико-множинна. Введено поняття теореми числення висловлювань і правила виведення теорем з аксіом. Введені поняття змістовної повноти і несуперечності логічного числення.
Ключові слова: числення висловлювань, теорема числення висловлювань, закони логіки висловлювань, несуперечність, повнота числення висловлювань