1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(146)'2016
  5. Вдосконалення методу двофакторної аутентифікації на основі використання модифікованих крипто-кодових схем

Вдосконалення методу двофакторної аутентифікації на основі використання модифікованих крипто-кодових схем

С.П. Євсеєв, В.Г. Абдуллаєв, Ж.Ф. Агазаде, В.С. Аббасова
Анотації на мовах:

Розглянуто класифікацію методів двофакторної автентифікації, основні переваги та недоліки методів. Пропонується схема двофакторної автентифікації на основі SMS-повідомлень з використанням модифікованої крипто-кодової схеми Мак-Еліса і Нідеррайтера, методика оцінки ризиків використання методів двофакторної автентифікації, розглянуті практичні алгоритми побудови несиметричних крипто-кодових систем.
Ключові слова: двофакторна автентифікація, модифікована крипто-кодова схема Мак-Еліса і Нідеррайтера