1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(146)'2016
  5. Регулярна обробка подій та верифікація вірності методів машинного навчання

Регулярна обробка подій та верифікація вірності методів машинного навчання

Г.М. Жолткевич, В.В. Дорожинський, А.В. Хадіков
Анотації на мовах:

Сьогодні такі концепції як архітектура керована подіями та машинне навчання все частіше використовуються підчас розробки інформаційних систем. У статті авторами запропонований підхід до поєднання цих двох концепцій для розв'язання проблеми логічної складності проектування систем, що базуються на архітектурі керованій подіями. Використовуючи чіткі математичні формулювання, у статті розглянуто метод машинного навчання компонентів таких систем. Зокрема досліджується проблема верифікації правильності методу. Окреслені напрямки подальшого дослідження.
Ключові слова: машинне навчання, обробка подій, акцептор, регулярна мова, безпрефіксна мова