1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 9(146)'2016
  5. Компонентна модель представлення знань про бізнес-процеси

Компонентна модель представлення знань про бізнес-процеси

В.М. Левикін, О.В. Чала
Анотації на мовах:

У статті розглянуті питання структуризації та подання знань в знання-ємних бізнес-процесах. Проблема побудови представлення знань пов'язана з необхідністю практичного застосування як явних, так і неявних знань при управлінні процесом, а також складністю подання неявних знань в моделі бізнес-процесу з використанням існуючих підходів. Запропоновано компонентну модель подання знань про бізнес-процесі. Модель включає в себе процедурну, декларативну і контекстну складові, а також інформацію про доступність і ступеня спільності зазначених компонентів. Інформація про ступінь спільності задається через вказівку елементів процесу, до яких застосовні дані знання. Модель дозволяє єдиним чином відобразити як явні, так і неявні, безпосередньо пов'язані з людиною знання. Це дає можливість після проведення екстерналізації неявних знань виконувати адаптацію, а не реінжинірингу бізнес-процесу і тим самим знизити вартість його супроводу.
Ключові слова: бізнес-процес, контекст, об'єкт, неявні знання, артефакт, workflow