1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 3(24)'2016
  5. До питання про вимірювання дальності маловисотної цілі при її радіолокації в межах тропосферного хвилеводу над морем

До питання про вимірювання дальності маловисотної цілі при її радіолокації в межах тропосферного хвилеводу над морем

В. Д. Карлов , Д. Б. Кучер , О. В. Струцинський , О. В. Лукашук
УДК 621.396
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

В статті запропоновано алгоритм, який враховує наявність фазових флуктуацій відбитих від маловисотних цілей сигналів, які обумовлені середовищем поширення радіохвиль, а саме алгоритм оптимального оцінювання часу затримки сигналу при радіолокації маловисотних цілей в тропосферному хвилеводі за межами дальності прямої видимості. В роботі розглянута структурна схема пристрою, який реалізує запропонований алгоритм оцінювання часу затримки. Розрахунки, які наведені в статті, свідчать про те, що використання запропонованого вимірювача дальності дозволяє підвищити точність оцінювання дальності від 2 до 2,5 разів.
Ключові слова: вимірювач дальності, фазові флуктуації, кореляційна функція, дисперсія
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Карлов В. Д. До питання про вимірювання дальності маловисотної цілі при її радіолокації в межах тропосферного хвилеводу над морем / В. Д. Карлов , Д. Б. Кучер , О. В. Струцинський , О. В. Лукашук  // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. — 2016. — № 3. — С. 98-101.