1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 3(24)'2016
  5. Проблеми та перспективи використання методів гомоморфного шифрування в хмарних обчисленнях

Проблеми та перспективи використання методів гомоморфного шифрування в хмарних обчисленнях

Т.Г. Білова
УДК [512.541.5:004.056.55]+512.624.95]:004.738.5
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Розглянуто основні поняття гомоморфного шифрування. Проаналізовано існуючи алгоритми побудови повністю гомоморфних систем. Визначено підходи до оцінки криптостійкості гомоморфного шифрування. Сформульовані проблеми та перспективи використання гомоморфного шифрування для організації безпеки даних в хмарних обчисленнях.


Ключові слова: хмарні технології, безпека даних, криптографічні системи, гомоморфне шифрування, криптостійкість, матричний поліном
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Білова Т. Г. Проблеми та перспективи використання методів гомоморфного шифрування в хмарних обчисленнях / Т.Г. Білова  // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2016. – № 3(24). – С. 115-118.