1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 4(25)'2016
  5. Інформаційні статистики і їх застосування у задачах синтезу вирішальних правил виявлення сигналу на фоні завад в умовах непараметричної апріорної невизначеності

Інформаційні статистики і їх застосування у задачах синтезу вирішальних правил виявлення сигналу на фоні завад в умовах непараметричної апріорної невизначеності

В.П. Деденок, Д.В. Карлов, Г.В. Пєвцов, Ю.В. Рєзніков
УДК 621.396.98
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Проведений аналіз традиційних методів розв’язання задачі синтезу вирішальних правил перевірки гіпотез про наявність сигналу у вибірці спостережень при параметричній апріорній невизначеності, показана обмеженість методів синтезу непараметричних алгоритмів перевірки гіпотез. Запропоновано вирішальне правило виявлення сигналу на фоні завади з невідомим законом розподілу з використанням введеної інформаційної статистики, методом статистичного моделювання проведено тестування запропонованого непараметричного вирішального правила.


Ключові слова: виявлення сигналу на фоні завад, непараметрична невизначеність, інформаційні міри, інформація по Фішеру, інформаційні статистики, помилки першого і другого роду
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Деденок В.П., Карлов Д.В., Пєвцов Г.В., Рєзніков Ю.В. Інформаційні статистики і їх застосування у задачах синтезу вирішальних правил виявлення сигналу на фоні завад в умовах непараметричної апріорної невизначеності. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2016. № 4(25). С. 60-66.