1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 4(25)'2016
  5. Аналіз та порівняльні дослідження алгоритмів електронного цифрового підпису для постквантового застосування

Аналіз та порівняльні дослідження алгоритмів електронного цифрового підпису для постквантового застосування

О.В. Шевцов, І.І. Сватовський, Т.Ю. Кузнецова
УДК 004.056.55
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

Аналізуються постквантові криптографічні примітиви електронного цифрового підпису та обґрунто- вуються умови їхнього застосування в Україні для забезпечення безпеки інформаційних технологій на пост- квантовий період. Порівнюються кандидати цифрових квантово-стійких підписів за обраними критеріями. Розробляються рекомендації до застосування обраних криптопримітивів в залежності від сфери викорис- тання.
Ключові слова: постквантова криптографія, алгебраїчні решітки, електронний цифровий підпис, за- вадостійкі коди
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Шевцов О.В. Аналіз та порівняльні дослідження алгоритмів електронного цифрового підпису для постквантового застосування / О.В. Шевцов, І.І. Сватовський, Т.Ю. Кузнецова  // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – 2016. – № 4(25). – С. 108-116.