1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 4(25)'2016
  5. Аналіз можливостей методу візуального розпізнавання – дозволу групових зосередженних цілей на основі вейвлет-перетворення сигналів

Аналіз можливостей методу візуального розпізнавання – дозволу групових зосередженних цілей на основі вейвлет-перетворення сигналів

В.М. Лоза, Є.С. Лєнков, М.Н. Охрамовіч
Анотації на мовах:

У статті розглядаються можливості методу візуального розпізнавання (дозволи) групових зосереджених цілей на основі візуального представлення результатів вейвлет-преобразования сигналів, відбитих від поодиноких і групових зосереджених цілей. Приведені спектрограми для моделей ехосигналу парної зосередженої мети, що відрізняються мірою гладкості і характером флюктуаций. Сформульовані висновки про можливості застосування розглянутого методу.
Ключові слова: групова мета, розпізнавання сигналів, вейвлет-перетворення