1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 4(24)'2010
  5. Візуально-імітаційне моделювання цифрового компенсатора несинхронних імпульсних завад, що реалізує подвійне дискретне перетворення Хартлі

Візуально-імітаційне моделювання цифрового компенсатора несинхронних імпульсних завад, що реалізує подвійне дискретне перетворення Хартлі

І. М. Невмержицький, А. А. Гризо, І. І. Калініченко, Р. Ю. Клименко
УДК 621.396
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

Стаття присвячена візуально-імітаційному моделюванню цифрового компенсатора несинхронних імпульсних завад, що реалізує подвійне дискретне перетворення Хартлі. Візуально-імітаційна модель компенсатора несинхронних імпульсних завад створена завдяки використанню засобу візуального моделювання Simulink. Запропоновано два варіанти побудови компенсатора несинхронних імпульсних завад – в частотній та часовій площині. Надані рекомендації щодо використання запропонованої візуально-імітаційної Simulink-моделі компенсатора несинхронних імпульсних завад для планування та проведення широкого спектра досліджень.
Ключові слова: візуально-імітаційне моделювання, компенсатор несинхронних імпульсних завад, перетворення Хартлі
Бібліографічний опис для цитування:
Невмержицький І. М. Візуально-імітаційне моделювання цифрового компенсатора несинхронних імпульсних завад, що реалізує подвійне дискретне перетворення Хартлі / І. М. Невмержицький, А. А. Гризо, І. І. Калініченко, Р. Ю. Клименко  // Системи озброєння і військова техніка. — 2010. — № 4. — С. 141-145.