1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 4(49)'2016
  5. Метод формування псевдовипадкових послідовностей з поліпшеними автокореляційними властивостями

Метод формування псевдовипадкових послідовностей з поліпшеними автокореляційними властивостями

Ю.В. Стасєв, Д.О. Медведєв, Д.О. Грабенко, Д.Б. Жуйков
УДК 623.618.2
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: В роботі досліджуються основні положення алгебраїчної теорії завадостійкого кодування та її зв’язок з теорією сигналів. Обґрунтовується підхід, що дозволяє за рахунок використання методів алгебраїчного кодування формувати послідовності псевдовипадкових дискретних сигналів з поліпшеними автокореляційними властивостями. Формулюються та доводяться теореми, що встановлюють залежність між значеннями бічних пелюсток функції авто- і взаємної кореляції сформованих дискретних сигналів. Показано, що періодичні функції кореляції послідовностей, утворених кодовими словами еквідистантних кодів, мають дворівневу структуру, а cформовані ансамблі сигналів мають поліпшені автокореляційні властивості.


Ключові слова: Функція взаємної кореляції, автокореляційні властивості, нормована функція кореляції, функція автокореляції, автокореляція
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Метод формування псевдовипадкових послідовностей з поліпшеними автокореляційними властивостями / Ю.В. Стасєв, Д.О. Медведєв, Д.О. Грабенко, Д.Б. Жуйков  // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2016. – № 4(49). – С. 66-69.