1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 4(49)'2016
  5. Синтез логічної схеми системного проектування систем контролю великомасштабних об'єктів

Синтез логічної схеми системного проектування систем контролю великомасштабних об'єктів

В.В. Безкоровайний, З.А. Імангулова, С.В. Петров, А.В. Кошель, А.С. Москаленко
Анотації на мовах:

Розглядається проблема оптимізації систем контролю великомасштабних об'єктів. У рамках агрегативнодекомпозиційного підходу визначено склад і схему взаємозв'язку по вхідних і вихідних даним задач їх системного проектування. Обґрунтовано ітераційну послідовність розв'язання задач проблеми, яка складає основу логічної схеми проектування подібних об'єктів.
Ключові слова: великомасштабний об'єкт, система контролю, структура, топологія, оптимізація, логічна схема системного проектування