1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 4(49)'2016
  5. Динамічна просторово-часова модель інформаційно-керуючих систем програмно-технічних комплексів АСУ ТП енергоблоку електростанції

Динамічна просторово-часова модель інформаційно-керуючих систем програмно-технічних комплексів АСУ ТП енергоблоку електростанції

П.Ф. Буданов, К.Ю. Бровко
УДК 621.311.25:519.816
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Запропоновані фізична й динамічна просторово-часова моделі інформаційного простору інформаційно-керуючих систем програмно-технічних комплексів автоматизованих систем керування технологічним процесом енергоблоку електростанції, які дозволяють змоделювати структуру фазового об’єму у вигляді кластер-кластерних агрегацій, при проходженні випадкових сигналів про відхилення технологічних параметрів і одержати нові аналітичні залежності електрофізичних величин інформаційних сигналів про характеристики технологічних параметрів у вигляді енергії, потужності, амплітуди, частоти, фази. Ураховуються специфічні фрактально-кластерні властивості структури фазового об’єму й визначений критерій надійності інформаційно-керуючих систем у вигляді оцінки потоку відмов за помилковими спрацьовуваннями.


Ключові слова: модель інформаційного простору, потік відмов, критерій надійності, інформаційнокеруючі системи, інформаційна фрактальна розмірність
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Буданов П.Ф., Бровко К.Ю. Динамічна просторово-часова модель інформаційно-керуючих систем програмно-технічних комплексів АСУ ТП енергоблоку електростанції. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. 2016. № 4(49). С. 80-85.