1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 4(49)'2016
  5. Узагальнення понять за ознаками: методи теорії приблизних множин

Узагальнення понять за ознаками: методи теорії приблизних множин

А.І. Коваленко, С.О. Мар’їн, Д.Е. Ситніков
Анотації на мовах:


Анотация: У статті розглядається ряд питань пов'язаних з індуктивним узагальненням понять в сучасних інтелектуальних та експертних системах. Проведено докладне дослідження логічного підходу до визначення переліку ознак, за яким будується таке узагальнення. Для рішення цієї задачі досліджується функція розрізнення, матриця розрізнення та зріз. Розглянуто приклад, який ілюструє використовуваний метод і його переваги.


Ключові слова: теорія приблизних множин, узагальнення понять, експертна система, інформаційна система, ставлення непомітності, простір апроксимацій, простір наближень, еквівалентність, нижнє наближення для безлічі, верхнє наближення для безлічі, узагальнене рішення