1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 4(49)'2016
  5. Комплексна модель руйнування складних організаційно-технічних систем

Комплексна модель руйнування складних організаційно-технічних систем

А.В. Тристан, Т.М. Курцева, В.Г. Паталаха
УДК 355.53
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: На основі обраних моделей та математичного апарату формалізації та дослідження (аналізу) складних систем, проводиться розробка моделі, удосконалюється сукупність показників та критеріїв руйнування складних систем. Руйнування у роботі розглядається не в контексті фізичного знищення або порушення, а не здатності досягати системою цілей свого функціонування. На відміну від існуючих підходів до моделей руйнування складних систем, розглядається як структурна модель, так і функціональна модель руйнування, що властива саме складній організаційно-технічній системі (СОТС). Досліджується питання живучості та стійкості складних організаційно-технічних систем, до яких відносяться системи військового призначення.


Ключові слова: графова модель, руйнування,складна організаційно-технічна система (СОТС), системний аналіз, структурна модель, функціональна модель
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Тристан А. В. Комплексна модель руйнування складних організаційно-технічних систем / А.В. Тристан, Т.М. Курцева, В.Г. Паталаха  // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2016. – № 4(49). – С. 100-104.