Інструментальні засоби та етапи розробки експертних систем

С.В. Шаров, С.О. Хрустальов
УДК 4.89
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

У статті розглядаються основні етапи створення експертних систем, аналізуються інструментальні засоби, які можуть бути використані для розробки інтелектуальних систем. Виявлено, що у якості інструментальних засобів можуть бути використані мови програмування високого рівня (процедурні мови, інструментальні середовища швидкої розробки додатків), оболонки експертних систем, які не потребують значних знань у програмуванні, додаткові модулі у складі спеціалізованих програмних систем, спеціалізовані мови логічного та функціонального програмування. Авторами зазначається, що вибір інструментального засобу повинен залежати від задач, які висуваються до майбутньої експертної системи.
Ключові слова: інтелектуальна система, експертна система, етапи розробки, інструментальні засоби
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Шаров С.В. Інструментальні засоби та етапи розробки експертних систем / С.В. Шаров, С.О. Хрустальов  // Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. – 2016. – № 4(49). – С. 105-109.