1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 4(49)'2016
  5. Теорія і практика в поясненні аномально низького тертя та зношування в трибології

Теорія і практика в поясненні аномально низького тертя та зношування в трибології

В.М. Стадніченко, О.М. Трошін, М.Г. Стадніченко
Анотації на мовах:

Результати теоретичних і експериментальних досліджень ефекту аномально низького тертя, представлені у статті з позицій термодинаміки нерівноважних процесів, які відбуваються в умовах пружної взаємодії елементів мікрорельєфу трибосистеми.
Ключові слова: трибосистема, зовнішнє тертя, внутрішнє тертя, кінетичне нанополе, хвильова складова сили тертя, аномально низьке тертя, акустична емісія