1. Наука
  2. Видання
  3. Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил
  4. 4(49)'2016
  5. Моніторинг і експлуатаційна діагностика двигунів постійного струму з послідовним збудженням

Моніторинг і експлуатаційна діагностика двигунів постійного струму з послідовним збудженням

Т.М. Сердюк
Анотації на мовах:


Анотация: У статті розглянуті питання діагностики двигунів постійного струму стрілочних приводів за допомогою гармонійного аналізу кривої робочого струму в процесі експлуатації. Виконана експериментальна і теоретична оцінка спектрального складу робочого струму двигуна з послідовним збудженням. Розроблено математичну модель технічного обслуговування стрілочних електроприводів на основі теорії Марковських процесів. Застосування запропонованої методики експлуатаційної діагностики двигунів постійного струму стрілочних приводів дозволить підвищити їх надійність, а, отже, і безпеку руху на залізниці.


Ключові слова: стрілочний привід, діагностика, двигун постійного струму, гармоніки