1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(147)'2017
  5. Метод оцінки ступеню структурної близькості зв’язних неорієнтованих графів

Метод оцінки ступеню структурної близькості зв’язних неорієнтованих графів

Т.Г. Білова, І.О. Побіженко
Системи обробки інформації. — 2017. — № 1(147). – С. 9-12.
УДК 519.174
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Розглянуто задачу пошуку подібної структури в термінах теорії графів. Класифіковано основні випадки часткового ізоморфізму двох зв’язаних неорієнтованих графів. Визначена покрокова процедура диференціації вершин графів для пошуку найбільшого ізоморфного підграфу. Розроблено метод оцінки ступеню структурної близькості, що заснований на пошуку найбільшого спільного підграфу та визначенні функцій відстаней між графами.


Ключові слова: зв’язний неорієнтований граф, ізоморфізм, інваріант графа, найбільший спільний підграф, диференціація вершин графу, метричні характеристики
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Білова Т. Г. Метод оцінки ступеню структурної близькості зв’язних неорієнтованих графів / Т.Г. Білова, І.О. Побіженко  // Системи обробки інформації. – 2017. – № 1(147). – С. 9-12. https://doi.org/10.30748/soi.2017.147.02.