1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(147)'2017
  5. РОЗРОБКА МОДИФІКОВАНОГО МЕТОДУ ЗВОРОТНОГО ЗАПОВНЕННЯ BACKFILL ДЛЯ КОНСЕРВАТИВНОГО РЕЗЕРВУВАННЯ

РОЗРОБКА МОДИФІКОВАНОГО МЕТОДУ ЗВОРОТНОГО ЗАПОВНЕННЯ BACKFILL ДЛЯ КОНСЕРВАТИВНОГО РЕЗЕРВУВАННЯ

Т.В. Філімончук, М.О. Волк
Анотації на мовах:

У роботі запропоновано вдосконалений метод розподілу завдань Backfill з урахуванням трафіку всередині завдання, який враховує інтенсивність і обсяг потоків даних між задачами в завданні, це дозволяє підвищити ефективність використання GRID-системи за рахунок зменшення часу виконання пулу завдань. Запропонований метод впроваджений в середу імітаційного моделювання GRASS для подальшого аналізу планів розподілу і пошуку найкращого розподілу для конкретного пулу завдань.
Ключові слова: GRID-система, завдання, обчислювальні ресурси, алгоритми розподілення, планувальник завдань, середа моделювання GRASS