1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(147)'2017
  5. Методика визначення когнітивної моделі передконфліктної ситуації з урахуванням впливу нестохастично невизначених факторів природи з метою оцінки та корегування її напруженості

Методика визначення когнітивної моделі передконфліктної ситуації з урахуванням впливу нестохастично невизначених факторів природи з метою оцінки та корегування її напруженості

В. М. Більчук, І. Г. Дзеверін, О. В. Воробйов, О. О. Хмелевська
Системи обробки інформації. — 2017. — № 1(147). — С. 38-49.
УДК 519.8 + 004.81
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

Пропонується когнітивна модель передконфліктної ситуації, яка відповідає когнітивній карті взаємовпливовості факторів нестохастично невизначеної природи та дозволяє визначити рівні "cил взаємовпливу" факторів множини будь-якого обсягу, введеного особою, яка приймає рішення (ОПР), до розгляду.
Ключові слова: передконфліктна ситуація, напруженість, нестохастична невизначеність, корегування, нечітка підмножина, когнітивна модель
Бібліографічний опис для цитування:
Більчук В. М. Методика визначення когнітивної моделі передконфліктної ситуації з урахуванням впливу нестохастично невизначених факторів природи з метою оцінки та корегування її напруженості / В. М. Більчук, І. Г. Дзеверін, О. В. Воробйов, О. О. Хмелевська  // Системи обробки інформації. — 2017. — № 1. — С. 38-49.