1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(147)'2017
  5. Комбінована пеленгація джерел шумового випромінювання з використанням псевдошумового розмноження вибірки

Комбінована пеленгація джерел шумового випромінювання з використанням псевдошумового розмноження вибірки

В.І. Василишин
Анотації на мовах:

В статті запропонований варіант стратегії комбінованої пеленгації джерел шумового випромінювання (ДШВ), оснований на модифікованому унітарному методі Root-MUSIC та розмноженні вибірки шляхом підмішування псевдошуму. Для зменшення числа аномальних оцінок (викидів) в оцінках кутових координат ДШВ унітарного метода Root-MUSIC при псведошумовому розмноженні вибірки використовується метод формування променя та аналіз наближеності коренів полінома до одиничного кола. Представлені результати імітаційного моделювання, що підтверджують підвищення точності пеленгації ДШВ в області порогового відношення сигнал-шум та обмеженого об’єму навчаючої вибірки.
Ключові слова: банк методів, власні значення, власні вектори, сингулярні значення, сингулярні вектори, просочування підпросторів, псевдо вибірка