1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(147)'2017
  5. Синтез оптимального алгоритму супроводу щільного потоку повітряних об'єктів при простий функції втрат

Синтез оптимального алгоритму супроводу щільного потоку повітряних об'єктів при простий функції втрат

Ю.О. Данілов, А.С. Могілатенко, О.О. Тимочко, М.А. Павленко
Анотації на мовах:

У статті проводиться синтез оптимального алгоритму супроводження траєкторій повітряного об'єкта з використанням критерію мінімуму умовного середнього ризику при простої функції втрат для обліку та реалізації можливостей методів обробки радіолокаційної інформації в автоматизованих системах управління повітряним рухом.
Ключові слова: щільність повітряних об'єктів, маневр, інформаційне забезпечення, траєкторії повітряних об'єктів, первинна обробка радіолокаційної інформації