1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(147)'2017
  5. Трьохкомпонентна двовимірна модель людини для опису натовпу в екстремальних ситуаціях

Трьохкомпонентна двовимірна модель людини для опису натовпу в екстремальних ситуаціях

А.М. Одейчук, М.І. Адаменко, В.І. Ткаченко
Анотації на мовах:


Анотация: Вперше запропоновано трьохкомпонентну двовимірну модель людини, засновану на еліпсоподібному профілі, яка на відміну від існуючих однокомпонентних, відображає більш точно реальний профіль людини, дає можливість імітувати рух плечового пояса людини і, як наслідок, описувати тисняву, коли профіль людини деформується. Описано сили, що діють на тулуб і руки людини відповідно до фізіологічних обмежень на рухливість кінцівок верхнього плечового пояса. Представлені рівняння описують поведінку людини в натовпі, що панікує.


Ключові слова: математичне моделювання, модель людини, паніка, натовп, екстремальна ситуація