1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(147)'2017
  5. Співвідношення різних метричних досліджень у наукознавстві

Співвідношення різних метричних досліджень у наукознавстві

Г.Г. Асєєв
Анотації на мовах:

Розглянута структура метричних досліджень: наукометрія, інформетрия, инфометрія, бібліометрія, кіберметрія й вебометрія. Позначаються загальне й відмінне об'єктів і предметів наукометрії, информетрії й бібліометрії. Це розмежування є актуальним для сучасних поглядів, через те, що найчастіше ці дефініції вважаються синонімами.
Ключові слова: наукометрія, інформетрія, інфометрія, бібліометрія, кіберметрія, вебометрія