1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 1(5)'2011
  5. Методика прийняття рішень під час розпізнавання загрозливих ситуацій у повітрі

Методика прийняття рішень під час розпізнавання загрозливих ситуацій у повітрі

А.М. Артеменко, Г.В. Пєвцов
УДК 351.814+355.02
Мова статті: українська
Анотації на мовах:


Анотація: Стаття присвячена розробці методики класифікації повітряних об’єктів під час контролю використання повітряного простору України. Для вирішення задач присвоєння індексів належності повітряним об’єктам (ПО) запропоновані методи бінарних відношень та апарату нечіткої логіки. Обговорюються особливості їх використання для ідентифікації ПО. Описується процес класифікації та наводиться загальна структура алгоритму класифікації.


Ключові слова: радіолокаційна інформація, повітряна обстановка, повітряні об’єкти, класифікація повітряних об’єктів, класифікаційні ознаки, індекси належності повітряних об’єктів, ознаковий простір, бінарні відношення, нечітка логіка
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Артеменко А.М., Пєвцов Г.В. Методика прийняття рішень під час розпізнавання загрозливих ситуацій у повітрі. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. 2011. № 1(5). С. 15-20.