1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(147)'2017
  5. Аналіз процедур внутрішньовенної інфузії озонованого фізіологічного розчину та оцінка їх якості

Аналіз процедур внутрішньовенної інфузії озонованого фізіологічного розчину та оцінка їх якості

Т.А. Глухенька, А.В. Кіпенський, Е.І. Король, Е.І. Назаров
Анотації на мовах:

За результатами експериментальних досліджень процесів розчинення і розкладання озону в різних зразках фізіологічного розчину, який застосовується для проведення процедур внутрішньовенної інфузії, запропоновані експоненціальні моделі цих процесів. Достовірність моделей оцінювали коефіцієнтом кореляції, який у всіх випадках виявився не нижче 0,99. Для оцінки якості процедур внутрішньовенної інфузії запропоновано інтегральний показник, що враховує медичну результативність та економічну ефективність. Показано, що запропонований авторами метод коректного дозування озону, дозволяє забезпечувати досить високу якість процедур навіть у тих випадках, коли фізіологічний розчин погано озонується та озон в ньому швидко розкладається.
Ключові слова: озонотерапія, внутрішньовенна інфузія, коефіцієнт якості, ефективність процедури, математична модель