1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(147)'2017
  5. Штучна нейронна мережа для ранньої діагностики цукрового діабету 2 типу

Штучна нейронна мережа для ранньої діагностики цукрового діабету 2 типу

С.С. Лапта, О.І. Соловйова
Анотації на мовах:

Стаття присвячена розробці комп'ютерної системи на базі штучної нейронної мережі для ранньої діагностики цукрового діабету 2 типу шляхом обробки експериментальних глікемічних даних перорального тесту толерантності до глюкози. Вирішена задача класифікації стану об'єкту діагностики при обробці його клінічних даних методами штучного інтелекту. Проведене обґрунтування вибору архітектури та алгоритму навчання штучної нейронної мережі для вирішення задачі класифікації. Для з'ясування статистичної достовірності отриманих відмінностей оцінок ймовірностей знайдені точні межі довірчих інтервалів для них з раніше встановленим рівнем достовірності.
Ключові слова: нейронна мережа, класифікація, дані перорального тесту толерантності до глюкози