1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 1(147)'2017
  5. Методика визначення коефіцієнту чутливості економічної системи підприємства

Методика визначення коефіцієнту чутливості економічної системи підприємства

Л.В. Смоленко, А.Ф. Тупчій, К.Ю. Хріщук
Системи обробки інформації. — 2017. — № 1(147). – С. 155-158.
УДК 338.984
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

У статті розглянуто поняття складної економічної системи та її ознаки, а також поняття чутливості економічної системи підприємства. Запропонована методика, яка передбачає визначення коефіцієнтів чутливості системи та їх зміну під впливом факторів зовнішнього середовища з метою розробки механізму ефективного управління стійкістю системи.
Ключові слова: система, економічна система, чутливість, коефіцієнт чутливості, потоки даних, зовнішнє середовище, модель, елемент, об’єкт, інформація, стратегічний процес
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Смоленко Л.В. Методика визначення коефіцієнту чутливості економічної системи підприємства / Л.В. Смоленко, А.Ф. Тупчій, К.Ю. Хріщук  // Системи обробки інформації. – 2017. – № 1(147). – С. 155-158. https://doi.org/10.30748/soi.2017.147.29.