1. Наука
  2. Видання
  3. Системи озброєння і військова техніка
  4. 4(48)'2016
  5. АНАЛІТИЧНИЙ МЕТОД РОЗРАХУНКУ ЗНАЧЕНЬ КООРДИНАТ СТРІЛЯЮЧОЇ БАТАРЕЇ І ТОЧКИ ПАДІННЯ СНАРЯДА ПО СЕРІЇ ВИМІРЮВАНЬ РАДІОЛОКАЦІЙНОЮ СТАНЦІЄЮ КОНТРБАТАРЕЙНОЇ БОРОТЬБИ

АНАЛІТИЧНИЙ МЕТОД РОЗРАХУНКУ ЗНАЧЕНЬ КООРДИНАТ СТРІЛЯЮЧОЇ БАТАРЕЇ І ТОЧКИ ПАДІННЯ СНАРЯДА ПО СЕРІЇ ВИМІРЮВАНЬ РАДІОЛОКАЦІЙНОЮ СТАНЦІЄЮ КОНТРБАТАРЕЙНОЇ БОРОТЬБИ

О.О. Журавльов, С.В. Орлов, М.Г. Іванець, Г.М. Сафарова
Анотації на мовах:


Анотация: Розроблено метод оцінки області точок падіння снарядів та місця розташування стріляючої батареї за резуль-татами вимірювань в радіолокаційних станціях контрбатарейної боротьби (РЛС КББ) на основі вирішення задачі про-гнозування траєкторії в масштабі реального часу польоту снарядів, яка полягає в синтезі алгоритмів, що забезпечу-ють необхідну точність прогнозування.


Ключові слова: артилерійський снаряд, контрбатарейна боротьба, радіолокаційна станція