1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 1(26)'2017
  5. АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПАРАМЕТРАМИ РЕЖИМУ СУПРОВОДЖЕННЯ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОЇ РЛС

АДАПТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ПАРАМЕТРАМИ РЕЖИМУ СУПРОВОДЖЕННЯ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОЇ РЛС

О.Л. Смірнов, О.М. Ставицький, О.А. Наконечний
Анотації на мовах:

Розглянуто принцип управління параметрами режиму супроводження багатофункціональної РЛС, що ґрунтується на врахуванні зміни рівнів шумів у каналі вимірювань РЛС і моделі динаміки супроводжуваної цілі, адаптивний до її переміщення в просторі. Наведено ілюстративний приклад розрахунку кількості одночасно супроводжувальних цілей при традиційному і запропонованому підходах до управління режимом, що аналізується. Підтверджено ефективність отриманих рішень.
Ключові слова: багатофункціональна РЛС, режим супроводження, адаптивне управління