1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 1(26)'2017
  5. Числові значення параметрів законів розподілів помилок в процесі виміру координат повітряної цілі при різницево-далекомірному методі пасивної локації

Числові значення параметрів законів розподілів помилок в процесі виміру координат повітряної цілі при різницево-далекомірному методі пасивної локації

В.В. Куценко, С.П. Коваленко, Д.Д. Добровольський
Анотації на мовах:

У роботі розроблений метод уточнення законів розподілу помилок виміру просторових координат літака, проведена оцінка числових значень параметрів законів розподілів. Визначено, що найчастіше помилки виміру при різницеводалекомірному методі пасивної радіолокації підкоряються закону Шарлье.
Ключові слова: пасивна радіолокація, різницево-далекомірний метод, закон розподілу помилки