1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 1(26)'2017
  5. Аналіз сучасних тенденцій розвитку генераторів потокового шифрування

Аналіз сучасних тенденцій розвитку генераторів потокового шифрування

М.О. Полуяненко
Анотації на мовах:

Анотація: у роботі приведено великий огляд сучасної вітчизняної та закордонної літератури, присвяченої криптографічному захисту інформації, зокрема, системам потокового генерування псевдовипадкової послідовності. Вивчені результати міжнародних проектів та конкурсів в області проектування систем потокового шифрування, таких як NESSIE, CRYPTREC, eSTREAM. Показана стійка тенденція до застосування в потокових алгоритмах регістрів зсуву з нелінійним зворотнім зв’язком, проаналізовані їх переваги та недоліки, розглянуто приклади реалізації.
Ключові слова: захист інформації, криптографія, потокові шифри, псевдовипадкова послідовність, алгоритми шифрування, регістри зсуву з нелінійнім зворотним зв’язком, РЗНЗЗ