1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(148)'2017
  5. Проблеми створення багатофункціональної лазерної системи контролю і управління літальним апаратом

Проблеми створення багатофункціональної лазерної системи контролю і управління літальним апаратом

Г.В. Альошин, О.В. Коломійцев, В.В. Посохов
Системи обробки інформації. — 2017. — № 2(148). – С. 6-11.
УДК 681.51
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

Запропонована селекція подовжніх мод лазера-передавача для багатофункціональної лазерної системи контролю і управління літальним апаратом (ЛА) та їх використання для суміщення інформаційних і шести вимірювальних каналів, які забезпечують високу точність вимірювання параметрів руху (ВПР) ЛА за рахунок взаємозв’язку параметрів, що вимірюються, нових принципів використання високої стабільності частот міжмодових биттів (МБ) лазерного випромінювання (ЛВ), частотно-часового методу (ЧЧМ) вимірювання, методів «підкрашування» різними частотами МБ і сканування динамічними діаграмами спрямованості (ДС) ЛВ.
Ключові слова: багатофункціональна лазерна система, літальний апарат, суміщення каналів, продовжні моди, точність вимірювання параметрів руху
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Альошин Г.В. Проблеми створення багатофункціональної лазерної системи контролю і управління літальним апаратом / Г.В. Альошин, О.В. Коломійцев, В.В. Посохов  // Системи обробки інформації. – 2017. – № 2(148). – С. 6-11. https://doi.org/10.30748/soi.2017.148.01.