1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(148)'2017
  5. ФІБОНАЧЧІ–ВОСЬМИРІЧНІ КОДИ У СОІ

ФІБОНАЧЧІ–ВОСЬМИРІЧНІ КОДИ У СОІ

О.А. Борисенко, В. Б. Чередниченко, С.М. Мальченков, В.В. Безгінський
Анотації на мовах:

У статті розглянуті завадостійкі Фібоначчі-восьмеричні системи числення (коди), що володіють модульною структурою і вирішена задача їх перетворення в двійкову систему числення і назад. Наведено переваги і недоліки побудови даної системи, використовуючи надлишкові коди, зокрема, коди Фібоначчі. Запропоноване рішення відрізняється своєю простотою, високою швидкодією і надійністю. Воно може бути застосоване для побудови завадостійких комплексів обробки і передачі інформації.
Ключові слова: інформація, завадостійкість, перетворення, Фібоначчі-восьмеричні коди, двійково-восьмеричні числа, числа Фібоначчі