1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(148)'2017
  5. Складні динамічні системи, засновані на розшарування знань

Складні динамічні системи, засновані на розшарування знань

В.П. Бурдаєв
Анотації на мовах:

У статті розглядається модель ієрархічної функціональної системи динамічної предметної області, на основі поняття розшарування бази знань. Запропоновано, реалізований і досліджується механізм інтерпретації модель ієрархічної функціональної системи в умовах динамічної зміни її параметрів (базового класу, зв'язків між класами і взаємодії об'єктів класів).
Ключові слова: ієрархічна функціональна система, онтологія, динамічні бази знань, фільтрація, складність, зв'язність, стійкість баз знань