1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(148)'2017
  5. Результати чисельного моделювання режимів течії газу по ділянці трубопроводу методом характеристик

Результати чисельного моделювання режимів течії газу по ділянці трубопроводу методом характеристик

І.Г. Гусарова, А.М. Коротенко
Анотації на мовах:

На сьогоднішній день велика увага виділяється проблемам ефективності і якості функціонування трубопровідного транспорту, тому що для газотранспортних компаній України проблема доставки газу споживачеві без втрат, як і раніше, є актуальною. У роботі описуються результати чисельного моделювання режимів течії газу по ділянці трубопроводу методом характеристик з застосуванням методу Масо й його модифікації. Метод характеристик відрізняється від існуючих способом вирішення системи нелінійних рівнянь, отриманої після застосування методу характеристик до вихідної системи рівнянь математичної моделі. Метод дозволяє вести розрахунок параметрів газового потоку з необхідною точністю і необхідним швидкодією.
Ключові слова: ділянка трубопроводу, нестаціонарний неізотермічний режим, моделювання, метод характеристик, метод Массо, модифікований метод Массо