1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(148)'2017
  5. Чисельне модулювання перехідних режимів течії газу з використанням різних скінчено-різницевих сіток

Чисельне модулювання перехідних режимів течії газу з використанням різних скінчено-різницевих сіток

І.Г. Гусарова, Д.В. Меліневський
Анотації на мовах:

Однією з важливих задач, що виникають при експлуатації багатониткових лінійних ділянок, є можливість чисельного моделювання аварійних ситуацій. У роботі пропонуються чисельні методи розрахунку перехідних режимів течії газу по ділянці трубопроводу з використанням різних скінчено-різницевих сіток: рівномірної та нерівномірної. Данні методи відрізняються від існуючих вибором вихідного шаблону для апроксимації похідних по просторовій та часовій змінній, а також способом розв’язку системи нелінійних рівнянь, отриманої після застосування методу скінчених різниць до вихідної системи рівнянь. Проводиться порівняльний аналіз чисельних результатів, отриманих з використанням даних методів. Методи дозволяють з більш високою точністю розраховувати реальні процеси течії природного газу як у штатних, так і в аварійних ситуаціях.
Ключові слова: лінійна ділянка, ділянка трубопроводу, моделювання, нестаціонарний неізотермічний режим, метод кінцевих різниць, нерівномірна скінчено-різницева сітка, рівномірна скінчено-різницева сітка