1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(148)'2017
  5. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ОПТИМІЗАЦІЇЇ АПАРАТУРНИХ ВИТРАТ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ КЕРУЮЧОГО АВТОМАТА МУРА НА CPLD

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ ОПТИМІЗАЦІЇЇ АПАРАТУРНИХ ВИТРАТ ПРИ РЕАЛІЗАЦІЇ КЕРУЮЧОГО АВТОМАТА МУРА НА CPLD

І.Я. Зеленьова, С.С. Грушко, Д.В. Арапін
Анотації на мовах:

У статті розглянуто результати експериментального дослідження способів зменшення розрядності вхідного коду в структурі керуючого автомата Мура при реалізації в базисі CPLD. В ході досліджень були виведені формули для оцінки необхідної площі кристала CPLD, а також визначено коефіцієнт відносини практичного числа використовуваних макроячеек і теоретично розрахованої кількості логічних вентилів, необхідних для реалізації схеми керуючого автомата. Отриманий коефіцієнт дозволяє заздалегідь оцінити вартість реалізації проекту. Дослідження проведені на основі алгоритму управління бортовим цифровим обчислювальним комплексом.
Ключові слова: керуючий автомат, CPLD, псевдоеквівалентні стани, апаратурні витрати, макрокомірки, алгоритм керування