1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(148)'2017
  5. Нечітко-множинний аналіз якості поверхневих вод в Харківській області

Нечітко-множинний аналіз якості поверхневих вод в Харківській області

М. Ю. Лосєв
Системи обробки інформації. — 2017. — № 2(148). — С. 42-46.
УДК 504.4.06
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

В роботі пропонується аналіз результатів моніторингу якості поверхневих вод на базі методики нечітко-множинної оцінки стану складних систем, які описуються множиною параметрів. Методика дозволяє визначити імовірнісні характеристики показників різної природи, це дає можливість уникнути обмежень і неоднозначності, що виникає при згортку приватних критеріїв у деякий глобальний критерій якості.
Ключові слова: нечітка множина, багатокритеріальна оцінка, складна система, функція приналежності, стан системи, лінгвістична змінна, показник якості, невизначеність, поверхневі води, забруднююча речовина, екологічна система, клас небезпеки, гранично допустима концентрація
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Лосєв М. Ю. Нечітко-множинний аналіз якості поверхневих вод в Харківській області / М. Ю. Лосєв  // Системи обробки інформації. — 2017. — № 2. — С. 42-46.