1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(148)'2017
  5. Інформаційні технології оброблення завдань в розподілених обчислювальних середовищах

Інформаційні технології оброблення завдань в розподілених обчислювальних середовищах

С. В. Мінухін
Анотації на мовах:

Розглянуто інформаційні технології для вирішення завдань планування завдань в дворівневої обчислювальної системі, що базуються на роботі кластерної СУБД і технології програмних агентів .Для реалізації технологій програмних агентів, що встановлюються на вузлах локальних ресурсів розподіленої системи, обрані компоненти систем моніторингу, що забезпечують оперативність і повноту необхідної для прийняття рішень про вибір стратегій планування інформації.
Ключові слова: розподілена обчислювальна система, обчислювальний кластер, кластерна СУБД, інформаційна технологія, система моніторингу, програмні агенти