1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(148)'2017
  5. ОСОБЛИВСТІ РОЗРОБЛЕННЯ JAVA-ЗАСТОСУНКІВ ДЛЯ MONGODB

ОСОБЛИВСТІ РОЗРОБЛЕННЯ JAVA-ЗАСТОСУНКІВ ДЛЯ MONGODB

Ю.Е. Парфьонов
Анотації на мовах:

В роботі розглянуто питання застосування мови програмування Java для розробки застосунків для документноорієнтованої СКБД MongoDB. Наведено приклад використання Java-драйвера для доступу до даних, проаналізовані його достоїнства і недоліки. Описано основи розроблення Java-застосунків, що виконують CRUD-операції з даними на базі фреймворка об'єктно-документного відображення Morphia.
Ключові слова: СКБД, NoSQL, документ, MongoDB, CRUD-операції, Java-драйвер, Morphia