1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(148)'2017
  5. Моделювання процесів ПФІ в трійковій симетричній системі числення

Моделювання процесів ПФІ в трійковій симетричній системі числення

М. Л. Петришин
Системи обробки інформації. — 2017. — № 2(148). — С. 61-65.
УДК 4.94
Мова статті: українська
Анотації на мовах:

В даній роботі здійснено моделювання процесів перетворення форми інформації в трійковій симетричній системі числення. Визначено та класифіковано алгоритми, у відповідності до яких здійснюється перебіг процесу перетворення. Побудовано векторно-розгалужуючі діаграми для кожного з методів. Проаналізовано недоліки, що унеможливлюють реалізацю визначених методів. Здійснено оцінку кількості операцій для кожного із вхідних значень та повного діапазону перетворення.
Ключові слова: перетворення форми інформації, векторно-розгалужуючі діаграми, трійкова симетрична система числення, позиційні системи числення
Інформація про авторів публікації:
Бібліографічний опис для цитування:
Петришин М. Л. Моделювання процесів ПФІ в трійковій симетричній системі числення / М. Л. Петришин  // Системи обробки інформації. — 2017. — № 2. — С. 61-65.