1. Наука
  2. Видання
  3. Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
  4. 1(5)'2011
  5. Методика оцінки можливостей офіцера бойового управління щодо виконання операцій на автоматизованому пункті наведення

Методика оцінки можливостей офіцера бойового управління щодо виконання операцій на автоматизованому пункті наведення

О.І. Волков, Г.В. Пєвцов, О.І. Тимочко
Анотації на мовах:

Запропонована модель діяльності особи, що приймає рішення, при призначенні дій по повітряних цілях з автоматизованого пункту наведення. Моделлю діяльності є орієнтований граф. Вона використовується для оцінки часу, що витрачається на прийняття рішень. Основні операції, що виконуються офіцером бойо- вого управління, представлені сукупністю послідовних елементарних дій, час виконання яких є випадковою величиною. Визначені зміст вершин графа, сенс і послідовність переходів між вершинами.
Ключові слова: прийняття рішення, винищувальна авіація, пункт наведення, управління, оператив- ність, час виконання, випадкова величина