1. Наука
  2. Видання
  3. Системи обробки інформації
  4. 2(148)'2017
  5. Оцінка ефективності інвестицій в безпеку організацій банківського сектора на основі синергетичної моделі загроз

Оцінка ефективності інвестицій в безпеку організацій банківського сектора на основі синергетичної моделі загроз

С.П. Євсеєв
Анотації на мовах:

У статті проводиться аналіз методів оцінки ефективності інвестування у заходи інформаційної безпеки (ІБ). Пропонується комплексний показник оцінки ефективності інвестування в безпеку банківської інформації (ББІн) організацій банківського сектора (ОБС) на основі синергетичної моделі оцінки ББІн і класифікатора загроз в автоматизованих банківських системах (АБС).
Ключові слова: автоматизовані банківські системи, методи оцінки ефективності інвестицій ІБ, комплексний показник оцінки ефективності безпеки банківської інформації